UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

V Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w szachach rodzinnych

4 września, przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie, podczas festynu na jej terenie, odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w szachach rodzinnych.
W szranki stanęło w sumie 17 drużyn z całej Polski!! Najlepszą okazała się drużyna Weber i Weber pochodząca z województwa pomorskiego.
Jednakże wyniki tego turnieju zeszły trochę na dalszy plan, ponieważ celem była aktywizacja rodzin, gdzie osoba dorosła w parze z dzieckiem rywalizowała z innymi takimi parami. Niektórzy rodzice dzięki dzieciom nauczyli się podstaw gry dzień przed turniejem, co tym bardziej budzi duży szacunek do rodziców, że postanowili wziąć udział w rywalizacji.
Atmosfera była przednia, wszyscy dobrze się bawili, a dzieci były szczęśliwe, że mogły grać z rodzicami w jednej drużynie.
Uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek i napoje, a w przerwie brać udział w trwającym festynie.
Pierwsze 3 drużyny otrzymały puchary . Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy.
Nagrody wręczała Pani Dyrektor szkoły i jednocześnie Prezes naszego klubu Pani Anna Żarczyńska, której bardzo dziękujemy za zaangażowanie w działalność szachową na terenie szkoły.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom ślicznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok w pierwszą sobotę września na VI Mistrzostwa w szachach rodzinnych.
Podziękowania również dla całego personelu Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie za pomoc i udostępnienie sali gry oraz stworzenie wspaniałej atmosfery podczas turnieju i festynu.
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn