UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

Warunki finansowe

WARUNKI FINANSOWE UKS DEBIUT DZIESIĄTKA OLSZTYN NA 2019 ROK

WPISOWE

 1. Czynny zawodnik junior – 25 zł plus opłata rejestracyjna zgodna z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym opublikowanym przez PZSzach,
 2. Czynny zawodnik senior – 25 zł plus opłata rejestracyjna zgodna z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym opublikowanym przez PZSzach,
 3. Członek klubu nie zawodnik szachowy – bez wpisowego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Zawodnik junior 10,00 zł / miesiąc lub 100,00 zł przy płatności jednorazowej
 2. Zawodnik senior 100,00 zł – opłata za rok jednorazowo.
 3. Członek klubu, nie zawodnik szachowy – 10,00 zł – opłata za rok jednorazowo.

 ULGI

 1. Jednorazowa wpłata do 31.03. – ulga 10%
 2. Opłaty za rodzeństwo:
  • 2 dzieci po 10% ulgi na każde dziecko,
  • 3 dzieci po 20% ulgi na każde dziecko,
  • 4 dzieci i więcej po 50% ulgi na każde dziecko,

 INFORMACJE DODATKOWE

 1. Płatności zaokrąglane matematycznie do 1 zł.
 2. Wpłaty inne – zgodnie ze statutem klubu.
 3. Płatności dokonywane mogą być bezpośrednio na konto klubu lub gotówką trenerów/ opiekunów.

 

Jeżeli chciałbyś wesprzeć nasz klub, możesz to zrobić dokonując wpłaty na nasze konto:

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn
BANK BPS
OR/Olsztyn
nr konta: 26 1930 1611 2400 0417 7096 0001
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn