UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

RODO

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), Administrator informuje, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Klub szachowy UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn,
  z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Niepodległości 18, e-mail: klub@uks10.olsztyn.pl, tel.: 690-140-387
  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem na adres/e-mail/tel. wskazany w pkt 1.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– realizacji zadań statutowych i ustawowych Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym statutu klubu, w związku z art. 6 ust. 1 lit c;

– w celach, w związku z którymi została wyrażona  przez Państwa zgoda, w związku z art. 6 ust. 1 lit a; Zgody na przetwarzanie danych zbierane są w chwili wypełniania deklaracji członkowskiej. Jako zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku osób niebędących członkami klubu rozumie się udział/wejście na teren imprezy/projektu/turnieju/innej inicjatywy organizowanej/współorganizowanej przez UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn lub udział/wejście na imprezę, której UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn jest beneficjentem/uczestnikiem, a z której publikowana będzie relacja fotograficzna. Zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody należy zgłosić w formie pisemnej do przedstawiciela Administratora, Prezesa/ Członka Zarządu.

– w celu ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1, lit d),

– jak również w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1, lit f).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wstąpienia w poczet członków UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn.
 2. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora, z zastrzeżeniem przepisów prawa, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
 3. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz innym podmiotom w związku z prowadzoną działalnością.
 5. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.
 6. Pani/a dane nie będą transferowane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji publikowania zdjęć na Facebooku. Opis zabezpieczeń stosowanych przez Meta Platforms, w związku z transferem danych, został wskazany w politykach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy.
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn