UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

Program „KLUB”

Od trzech lat Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi program „Klub”, w ramach którego wspiera przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

W tym roku także nasz klub otrzymał wsparcie w ramach tego programu, dzięki czemu nasi klubowicze mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach szkoleniowych oraz otrzymać dofinansowanie do wyjazdu na obóz sportowy. Dzięki temu wsparciu zostały również zakupione nowe szachownice, zegary oraz inne „pomoce naukowe”.

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn