UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

Kurs instruktorski PZSZACH 26.01.2019 – 10.02.2019

1. Organizator:

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

2. Miejsce i termin:

Kurs przeprowadzony zostanie w  Olsztynie ul. Grunwaldzka 7A. Zjazdy zaczynają się o godz. 9-tej.

 • metodyczna (25 godzin) 26-27 01. oraz 2-3.02.2019
 • pedagogiczna (10 godzin) 02 oraz 9.02 .2019
 • szachowa (10 godzin) 9-10.02.2019.

Egzamin 10.02.2019 r. o godz. 19.00

3. Zgłoszenia:

Termin – do 20.01.2019 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres:
Mirosław Kaznowski: szachyolsztyn@o2.pl tel. kom. 690-140-387

W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy pełnoletni z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie min. II kategorii szachowej, lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych.

4. Finansowanie:

Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł.

Warunkiem potwierdzenia udziału w kursie jest wpłata zaliczki w kwocie 200 zł do dnia 20.01.2019

Wpłaty należności na konto:
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn ul. Niepodległości 18 10-045 Olsztyn
BPS OR/Olsztyn nr konta: 26 1930 1611 2400 0417 7096 0001

5. Sprawy różne:

 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Ilość miejsc ograniczona
 • Z części szachowej mogą być zwolnione osoby z tytułem min. FM – cena kursu 400 zł
 • Z części pedagogicznej mogą być zwolnione osoby z wykształceniem pedagogicznym cena kursu – 400 zł

 

Program kursu instruktorskiego PZSzach.

Lista prelegentów prowadzących kurs:

Waldemar Kozłowski – trener klasy II w dyscyplinie szachy, doktor nauk ekonomicznych, coach sportowy, trener biznesu, Mistrz FIDE, prezes WMZSzach,

Mirosław Kaznowski – mgr pedagogiki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, instruktor sportu w dyscyplinie szachy. Vice Prezes UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn, sędzia klasy II, posiada uprawnienia kierownika wypoczynku, posiada licencję sędziowską FIDE

Tomasz Kupryjaniuk – mgr techniki o specjalności nauczycielskiej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Licencjonowany instruktor szachowy, 15 – sto letnie doświadczenia zawodowe jako nauczyciel dydaktyczny na uczelni Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonometrii w Olsztynie.

 

Część pedagogiczna:

 1. Przepisy regulujące działalność ośrodków edukacyjnych (przedszkola, szkoły, domy kultury) (2h) – TK
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu edukacyjnego oraz jego (2h) – TK
 3. Metodyka prowadzenia zajęć sportowych (2h) – TK
 4. Psychologia sportu (2h) – WK
 5. Metody i zasady pracy (2h) TK

Część szachowa:

 1. Podstawy teorii debiutów (1h) – TK
 2. Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne (2h) – (WK)
 3. Podstawy strategii szachowej – (2h) – WK
 4. Podstawowe zasady gry końcowej – (2h) – TK
 5. Historia szachów – (2h) – (WK)
 6. Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h) – MK

Część metodyczna:

 1. Metody planowania szkolenia sportowego (2h) – WK
 2. Zasady działania kadr wojewódzkich (1h) – WK
 3. System współzawodnictwa młodzieżowego (1h) – WK
 4. Zasady działania UKS, instytucje wspierające PZSzach (2h) – MK
 5. Organizacja obozu/wypoczynku szachowego (3h) – MK
 6. Organizacja turnieju szachowego (2h) – MK
 7. Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego – przygotowanie do partii, analiza partii (3h)-MK
 8. Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h) – WK
 9. Szachy – metodyka nauczania początkowego (2h) – TK
 10. Szachy – metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych) (3h) – WK
 11. Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h) – MK
 12. Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (2h) – TK

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn