UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

IMW 2020 dzieci do lat 7

ul. Pieczewska 10

28 Marzec 2020  -  28 Marzec 2020

Od 9:30 do 16:15

w SP 30 w Olsztynie

ul. Pieczewska 10

UKS 30 Olsztyn, SP 30 Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn