UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

III OTSz FIDE w Nidzicy

Szkoła nr 2

12 Maj 2019

GP 2019 Nidzica

Od 9 do 17

w ul. Karola Barke 3

Szkoła nr 2

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn