UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

Warunki finansowe

WARUNKI FINANSOWE UKS DEBIUT DZIESIĄTKA OLSZTYN NA 2023 ROK

WPISOWE:

 1. Czynny zawodnik junior – 25 zł plus opłata rejestracyjna zgodna z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym opublikowanym przez PZSzach,
 2. Czynny zawodnik senior – 25 zł plus opłata rejestracyjna zgodna z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym opublikowanym przez PZSzach,
 3. Członek klubu nie zawodnik szachowy – bez wpisowego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

 1. Zawodnik junior 10,00 zł / miesiąc lub 100,00 zł przy płatności jednorazowej
 2. Zawodnik senior 100,00 zł – opłata za rok jednorazowo.
 3. Członek klubu, nie zawodnik szachowy – 10,00 zł – opłata za rok jednorazowo

ULGI:

 1. Jednorazowa wpłata do 31 marca 2023 – ulga 10%
 2. Opłaty rodzinne:
  – 2 osoby – po 20% ulgi na każdą osobę
  – 3 osoby – po 30% ulgi na każdą osobę
  – 4 osoby i więcej – 50% ulgi na każdą osobę

  INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Opłaty za zajęcia w zależności od grupy (wysokość opłat ustalana jest na bieżąco i przesyłana mailowo).
 2. Wpłaty inne – zgodnie ze statutem klubu.
 3. Płatności dokonywane mogą być bezpośrednio na konto klubu lub gotówką u trenerów/opiekunów.
 4. Płatności zaokrąglane matematycznie do 1 zł.

Jeżeli chciałbyś wesprzeć nasz klub, możesz to zrobić dokonując wpłaty na nasze konto:

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn
BANK Pekao S.A.
nr konta: 47 1240 5598 1111 0011 0448 6624
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn