UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

Warunki finansowe

WARUNKI FINANSOWE UKS DEBIUT DZIESIĄTKA OLSZTYN NA 2021 ROK

WPISOWE:

  1. Czynny zawodnik junior – 25 zł plus opłata rejestracyjna zgodna z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym opublikowanym przez PZSzach,
  2. Czynny zawodnik senior – 25 zł plus opłata rejestracyjna zgodna z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym opublikowanym przez PZSzach,
  3. Członek klubu nie zawodnik szachowy – bez wpisowego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

  1. Zawodnik junior 10,00 zł / miesiąc lub 60,00 zł przy płatności jednorazowej
  2. Zawodnik senior 60,00 zł – opłata za rok jednorazowo.
  3. Członek klubu, nie zawodnik szachowy – 10,00 zł – opłata za rok jednorazowo.

  INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Opłaty za zajęcia w zależności od grupy (wysokość opłat ustalana jest na bieżąco i przesyłana mailowo).
  2. Wpłaty inne – zgodnie ze statutem klubu.
  3. Płatności dokonywane mogą być bezpośrednio na konto klubu lub gotówką trenerów/ opiekunów.

 

Jeżeli chciałbyś wesprzeć nasz klub, możesz to zrobić dokonując wpłaty na nasze konto:

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn
BANK Pekao S.A.
nr konta: 47 1240 5598 1111 0011 0448 6624
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn